Welke techniek zal er worden toegepast?

updated 6-20
 
 
 
 

Van de drie werktuigen die we ter onze beschikking hebben (borstimplantaten, weefseltransplantaties en lipofilling), kan de beste techniek gekozen worden die het meest geschikt is voor elk geval apart. Soms kan er zelfs een combinatie van verschillende technieken nodig zijn om het beste resultaat te bereiken.

Het voorstel dat men u zal formuleren is steeds erg gepersonaliseerd, naargelang uw medische en chirurgische voorgeschiedenis. Zo zal iemand die reeds bestraald werd, niet dezelfde oplossing aangereikt krijgen als iemand die reeds werd bestraald. 

Aangezien de benadering dus steeds sterk geïndividualiseerd is en steeds in overleg gebeurt met het Multidisciplinair Oncologisch Team, kunnen individuele voorstellen moeilijk tussen patiënten vergeleken worden.

Er wordt u ook steeds een volledig plan voorgesteld, met vooral aandacht voor de verschillende chirurgische stappen (indien van toepassing), de aangewende techniek, de mogelijke complicaties en de voor- en nadelen.

Grosso modo maken we onderscheid tussen:

  • patiënten na borstsparende heelkunde
  • patiënten na een volledige mastectomie