Misioneros Del Camino

Eén van de doelen van de Beautiful A.B.C. Stichting is financiële ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de reconstructieve chirurgie, en meer specifiek reconstructieve borstchirurgie in ontwikkelingslanden.
Drie Beautiful A.B.C. vrijwilligers gingen in mei 2010 op een eerste medische missie naar Guatemala, waar ze toetraden tot de Emmaus Medical Mission. Prof. Dr. Blondeel voerde er een borstwandreconstructie uit bij een vrouw met een vergevorderde borstwandtumor, en bij een andere patiënte verrichtte hij een laattijdige autologe borstreconstructie. Deze operaties werden uitgevoerd in de ‘National Cancer Clinic’ in Guatemala City. De ingrepen verliepen er geregeld in moeilijke omstandigheden. De video toont enkele impressies.

De Emmaus Medical Mission betreft een multidisciplinair team van specialisten die zich bezig houden met een breed scala van noden aan lokale gezondheidszorg.

Dankzij de aanwezigheid van de Beautiful A.B.C. vrijwilligers werden reconstructieve ingrepen mogelijk. Ze organiseerden de aankoop en het vervoer van medische, chirurgische en anesthesiologische apparatuur en zorgden voor financiële ondersteuning van lokale humanitaire projecten, geleid door Mrs. Leonor Portela in Sumpango.

Meer informatie op de Misioneros Del Camino website