DIEAP - Voor- en nadelen

Voordelen

 

 • De DIEAP & SIEA flappen leveren voldoende gevasculariseerd weefsel op waarbij het risico op complicaties vergelijkbaar is met dat van de andere vrije weefselflappen. 
 • De morbiditeit ter hoogte van de donorplaats is significant verlaagd omdat er geen spieren opgeofferd dienen te worden. 
 • De littekens ter hoogte van de donorplaats worden gemakkelijk bedekt. 
 • De verwijdering van het overtollig vetweefsel ter hoogte van deze regio verbetert de buikcontour. 
 • Het risico op buikwand- en navelasymmetrie, dat soms gezien wordt na de TRAM flap, wordt vermeden. 
 • Dankzij zijn lange vasculaire steel biedt de DIEAP flap meer flexibiliteit bij de positionering van de flap. De vormgeving wordt hierdoor gemakkelijker en betere esthetische resultaten kunnen bereikt worden. 
 • De postoperatieve pijn is minimaal. Een recente studie toonde aan dat bij patiënten die een DIEAP flap ondergaan de nood aan pijnmedicatie drie keer lager is, in vergelijking met zij die voor een TRAM flap kiezen. 
 • De hospitalisatieduur is korter, wat een verlaging van de kosten met zich meebrengt. 
 • Patiënten kunnen sneller weer aan het werk en hun normale dagactiviteiten hernemen.


Nadelen

 

 • De operatieduur is mogelijk langer vergeleken met de uitvoering van een vrije TRAM flap, voornamelijk wanneer de vasculaire anatomie ongunstig is. 
 • Het volume weefsel dat veilig doorbloed wordt bij een SIEA flap is significant kleiner vergeleken met dat bij een DIEAP of TRAM flap. 
 • De vasculaire steel van de SIEA flap is relatief kort, wat de plaatsing en de vormgeving bemoeilijkt. 
 • De SIEA (superior inferior epigastric artery) heeft een wisselende anatomie en is daarnaast ook afwezig in 1/3de van de patiënten.