Benefietconcert "Hands of Hope"

zondag 27 november 2016

De Stichting Beautiful After Breast Cancer heeft het genoegen u uit te nodigen op haar benefietconcert "Hands of Hope" op zondag 27 november 2016 om 15u00 in de concertzaal van Flagey (studio 4/ingang Heilig-Kruis plein) te 1050 Brussel.

Het Kamerorkest Prima La Musica brengt samen met zangeres Ibernice MacBean, saxofonist Rhonny Ventat, violiste Maya Levy en choreografe Hanne Schillemans een gevarieerd programma met composities van ondermeer de internationaal gerenommeerde componist-dirigent Dirk Brossé.

Tijdens het programma ‘Hands of Hope’ dagen diverse muziekgenres elkaar uit en zoeken verschillende kunstdisciplines elkaar op. Ontroering vormt de rode draad, verrassing is het handelsmerk.

 

Volgend op het concert wordt u vriendelijk uitgenodigd op een receptie aangeboden door BABC.

Het concert wordt voorafgegaan door een wandellunch in de salons van Flagey vanaf 12:00 uur.

Concert: € 60/persoon

Lunch en Concert: € 120/persoon

U kan zich inschrijven door het bedrag over te maken op de rekening van BABC:

BE50 7350 3764 8718, BIC KREDBEBB, met duidelijke vermelding van het aantal personen voor de lunch en/of het concert.

Uw betalingsbewijs geldt als registratiebewijs/toegangskaart.Alle inkomsten gaan na aftrek van de organisatiekosten, integraal naar de doelen van BABC (www.beautifulabc.com).

Donaties kunnen ook ten voordele van Beautiful After Breast Cancer,  op BE50 7350 3764 8718, BIC KREDBEBB.  Fiscaal attest voor schenking vanaf 40 €.

Voor meer inlichtingen: email jpvanla@hotmail.com

Images

Concert_nl_rl.jpg

Sponsors