It's a Beautiful Day! Wat een mooie dag! - Registratieformulier

Plaats Locatie Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Datum en uur     Vrijdag 22 april 2016 van 8:00h tot 19:30h
doelpubliek (ex-)borstkankerpatiënten en hun aanverwanten, vrienden, kenissen, ...

 

Met dit event wil onze Stichting het belang en het functioneren van de Belgische borstklinieken in het daglicht wil stellen. Voor deze eerste editie, organiseert de Borstkliniek van het UZ Gent het event, ondersteund door de Stichting BeautifulABC, die de dag praktisch zal regelen en zal financieren. 

(Ex-)borstkankerpatiënten kunnen kiezen om deel te nemen aan verschillende informatieve modules van een uur die de verschillende behandelingen en activiteiten van het borstkankertraject binnen een borstkliniek belichten. Elke module wordt begeleid door een arts of zorgverstrekker, gespecialiseerd in het specifieke domein. Naargelang elkeen's interesse of persoonlijk traject kunnen verschillende modules gekozen worden.

Ga éérst met de cursor naar de sessie hieronder en klik erop om deze te selecteren.

Uurschema

Verwelkoming 08:00 - 08:45
10:00 - 11:00

1

Diagnose en screening

Beeldvorming speelt een cruciale rol bij de diagnose van afwijkingen in de borst. In deze module zullen de verschillende technieken voor medische beeldvorming besproken worden. De mammografie is een standaard screeningsonderzoek dat gebruikt wordt voor vroege opsporing van borstkanker. Wanneer een verdachte afwijking gezien wordt, zal er een biopsie gebeuren, waarbij een klein stukje weefsel wordt weggenomen voor onderzoek. Echografie is een uitstekende techniek om de naald naar de juiste plaats te begeleiden.
Zowel na een biopsie als na een operatie van de borst komt het weefselstuk terecht op het labo pathologische anatomie. In deze module zal de verwerking van een borstbiopsie en een weefselstuk getoond worden aan de hand van een fotoreportage. Dit anatomopathologisch onderzoek bepaalt mee het verdere klinische beleid.

Zaal "Thomas Huyghe"

Genetische en familiale kanker

Het ontstaan van borstkanker kan erfelijk bepaald zijn. Families waarin dit het geval is herkennen we aan het voorkomen van borstkanker op jonge leeftijd en bij verschillende verwanten. In deze sessie wordt toegelicht wanneer erfelijkheidsonderzoek zinvol kan zijn en hoe zo'n onderzoek in de praktijk verloopt. Ook wordt stilgestaan bij de psychologische impact van zo'n onderzoek.

Zaal "Panamarenko"

Chirurgisch wegnemen van de tumor, borst en/of lymfeklieren

Zaal "Honoré d'O"

Radiotherapie

In de sessie over radiotherapie zal verduidelijkt worden wat radiotherapie is en wanneer een behandeling met radiotherapie aangewezen is. De voorbereiding van de behandeling, het aantal sessies en het verloop van de behandeling zelf zullen uitgebreid aan bod komen met aandacht voor de mogelijke verschillen tussen behandelingscentra. Tenslotte zal ook ingegaan worden op de mogelijke bijwerkingen.

Zaal "Anneke Eussen"

Chemotherapie en immunotherapie

Tijdens deze sessie wordt vooral de rol van chemotherapie na heelkunde voor borstkanker besproken: Waarom komen sommige patiënten in aanmerking voor chemotherapie terwijl anderen geen chemotherapie moeten krijgen? Wat zijn de neveneffecten van chemotherapie? Hoe kunt u zich best voorbereiden op de behandeling? Heeft immunotherapie een plaats in de behandeling van borstkanker?

Zaal "Marnix Verstraeten"

Hormoontherapie

Met de informatiesessie rond anti-hormonale therapie willen we meer duidelijkheid geven over het werkingsmechanisme, welke de verschillende soorten zijn en wat de voornaamste bijwerkingen kunnen zijn. Heel wat vrouwen met borstkanker worden behandeld met een anti-hormonale therapie. Deze behandeling volgt vaak na een operatie, chemotherapie of bestraling en is een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.

11:00 - 12:00

1

Diagnose en screening

Beeldvorming speelt een cruciale rol bij de diagnose van afwijkingen in de borst. In deze module zullen de verschillende technieken voor medische beeldvorming besproken worden. De mammografie is een standaard screeningsonderzoek dat gebruikt wordt voor vroege opsporing van borstkanker. Wanneer een verdachte afwijking gezien wordt, zal er een biopsie gebeuren, waarbij een klein stukje weefsel wordt weggenomen voor onderzoek. Echografie is een uitstekende techniek om de naald naar de juiste plaats te begeleiden.
Zowel na een biopsie als na een operatie van de borst komt het weefselstuk terecht op het labo pathologische anatomie. In deze module zal de verwerking van een borstbiopsie en een weefselstuk getoond worden aan de hand van een fotoreportage. Dit anatomopathologisch onderzoek bepaalt mee het verdere klinische beleid.

Zaal "Thomas Huyghe"

Genetische en familiale kanker

Het ontstaan van borstkanker kan erfelijk bepaald zijn. Families waarin dit het geval is herkennen we aan het voorkomen van borstkanker op jonge leeftijd en bij verschillende verwanten. In deze sessie wordt toegelicht wanneer erfelijkheidsonderzoek zinvol kan zijn en hoe zo'n onderzoek in de praktijk verloopt. Ook wordt stilgestaan bij de psychologische impact van zo'n onderzoek.

Zaal "Panamarenko"

Chirurgisch wegnemen van de tumor, borst en/of lymfeklieren

Zaal "Honoré d'O"

Radiotherapie

In de sessie over radiotherapie zal verduidelijkt worden wat radiotherapie is en wanneer een behandeling met radiotherapie aangewezen is. De voorbereiding van de behandeling, het aantal sessies en het verloop van de behandeling zelf zullen uitgebreid aan bod komen met aandacht voor de mogelijke verschillen tussen behandelingscentra. Tenslotte zal ook ingegaan worden op de mogelijke bijwerkingen.

Zaal "Anneke Eussen"

Chemotherapie en immunotherapie

Tijdens deze sessie wordt vooral de rol van chemotherapie na heelkunde voor borstkanker besproken: Waarom komen sommige patiënten in aanmerking voor chemotherapie terwijl anderen geen chemotherapie moeten krijgen? Wat zijn de neveneffecten van chemotherapie? Hoe kunt u zich best voorbereiden op de behandeling? Heeft immunotherapie een plaats in de behandeling van borstkanker? 

Zaal "Marnix Verstraeten"

Hormoontherapie

Met de informatiesessie rond anti-hormonale therapie willen we meer duidelijkheid geven over het werkingsmechanisme, welke de verschillende soorten zijn en wat de voornaamste bijwerkingen kunnen zijn. Heel wat vrouwen met borstkanker worden behandeld met een anti-hormonale therapie. Deze behandeling volgt vaak na een operatie, chemotherapie of bestraling en is een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.

Lunch 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

1

Borstreconstructie

De keuze voor wel of geen reconstructie na een volledige of gedeeltelijke mastectomie ligt volledig bij de patiënt. In deze sessie belichten we de bestaande mogelijkheden indien men kiest voor een reconstructie. We belichten de reconstructie met eigen weefsel, en de verschillende mogelijkheden die daarin bestaan, als ook een reconstructie door middel van implantaten of door lipofilling. Wat houden al deze procedures in en wat zijn de eventuele voor- of nadelen.

Zaal "Thomas Huyghe"

Kleding en lingerie

Na een volledige of gedeeltelijke mastectomie al dan niet gevolgd door een reconstructie, bestaat de kans dat men aangepaste kledij en lingerie zal nodig hebben. Als men kiest voor een uitwendige prothese heeft dit natuurlijk ook invloed op de lingerie en bv. Badpakken die men zal dragen. Ook in het geval van een reconstructie zal men tijdelijk specifieke lingerie moeten dragen. Als de lymfeklieren in de oksel zijn geruimd kan dit er soms voor zorgen dat er een bepaalde asymmetrie ontstaat die moet worden opgevangen door kledij. Ook om eventueel lymfoedeem op te vangen bestaan er hulpmiddelen.

Zaal "Panamarenko"

Voeding en sport

Veel vrouwen kampen met gewichtstoename door hormoontherapie. Tijdens deze sessie overlopen we enkele praktische tips voor een gezond voedingspatroon.

Opnieuw fysiek actief zijn na een kankerbehandeling is niet vanzelfsprekend. Toch is het voor onze fysieke en mentale gezondheid belangrijk om regelmatig te bewegen. De bijwerkingen die kunnen ontstaan als gevolg van een kankerbehandeling kunnnen ervoor zorgen dat je je minder fit gaat voelen en beweging gaat vermijden. Een oefenprogramma volgen kan een aanzet zijn om dit te veranderen. Studies tonen aan dat oefenprogramma’s na een kankerbehandeling positieve effecten hebben op vlak van vermoeidheid, spiermassa en spierkracht, uithoudingsvermogen, zelfbeeld, angst en levenskwaliteit. Wie een oefenprogramma gevolgd heeft, blijkt nadien ook fysiek actiever te zijn.

Zaal "Honoré d'O"

Huid, haar en nagels

Deze sessie gaat vooral over pedicure en manicure in al zijn aspecten. Daarbij ligt de focus vooral op de bewustwording van de implicaties van de ziekte en de behandeling ervan zodat in afstemming met de behandelende arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig zorgtraject kan ingezet worden.

Haarverlies is voor veel mensen de lastigste bijwerking van chemotherapie, “want het maakt de ziekte zo zichtbaar”. Goed weten wat je te wachten staat als je haar uitvalt, maar ook als het weer terug groeit, neemt veel onrust en onzekerheid weg. We formuleren heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rond haaruitval én haargroei, en maken komaf met veel gehoorde fabeltjes over je haar, wenkbrauwen, wimpers enz.

Zaal "Anneke Eussen"

Psychologie en seksuologie

Wat is seksualiteit? Seksualiteit is een veelomvattend begrip. Door de kanker en de behandelingen kunnen er veranderingen optreden op seksueel gebied. Nadien wordt seksualiteit vaak anders ervaren. Wat betekent dit voor u? En voor uw partner? We zullen daar in deze sessie samen dieper op ingaan.

Zaal "Marnix Verstraeten"

Sociale en financiële aspecten

Alsof men nog niet genoeg aan het hoofd heeft als de diagnose van borstkanker wordt gesteld, bieden zich ook nog een hoop sociale, financiële en administratieve vraagstukken aan. Hoelang zal ik out zijn op mijn werk?... zal ik mijn werk nog wel kunnen doen?... wat betaald mijn ziekenfonds of aanvullende verzekering al dan niet terug?.... wie zal het huishouden doen en voor de kinderen zorgen?...wat kost een reconstructie?.... enz. Ook persoonlijke getuigenissen van vrouwen die het allemaal hebben meegemaakt komen aan bod in deze sessie.

14:00 - 15:00

1

Borstreconstructie

De keuze voor wel of geen reconstructie na een volledige of gedeeltelijke mastectomie ligt volledig bij de patiënt. In deze sessie belichten we de bestaande mogelijkheden indien men kiest voor een reconstructie. We belichten de reconstructie met eigen weefsel, en de verschillende mogelijkheden die daarin bestaan, als ook een reconstructie door middel van implantaten of door lipofilling. Wat houden al deze procedures in en wat zijn de eventuele voor- of nadelen.

Zaal "Thomas Huyghe"

Kleding en lingerie

Na een volledige of gedeeltelijke mastectomie al dan niet gevolgd door een reconstructie, bestaat de kans dat men aangepaste kledij en lingerie zal nodig hebben. Als men kiest voor een uitwendige prothese heeft dit natuurlijk ook invloed op de lingerie en bv. Badpakken die men zal dragen. Ook in het geval van een reconstructie zal men tijdelijk specifieke lingerie moeten dragen. Als de lymfeklieren in de oksel zijn geruimd kan dit er soms voor zorgen dat er een bepaalde asymmetrie ontstaat die moet worden opgevangen door kledij. Ook om eventueel lymfoedeem op te vangen bestaan er hulpmiddelen. 

Zaal "Panamarenko"

Voeding en sport

Veel vrouwen kampen met gewichtstoename door hormoontherapie. Tijdens deze sessie overlopen we enkele praktische tips voor een gezond voedingspatroon.

Opnieuw fysiek actief zijn na een kankerbehandeling is niet vanzelfsprekend. Toch is het voor onze fysieke en mentale gezondheid belangrijk om regelmatig te bewegen. De bijwerkingen die kunnen ontstaan als gevolg van een kankerbehandeling kunnnen ervoor zorgen dat je je minder fit gaat voelen en beweging gaat vermijden. Een oefenprogramma volgen kan een aanzet zijn om dit te veranderen. Studies tonen aan dat oefenprogramma’s na een kankerbehandeling positieve effecten hebben op vlak van vermoeidheid, spiermassa en spierkracht, uithoudingsvermogen, zelfbeeld, angst en levenskwaliteit. Wie een oefenprogramma gevolgd heeft, blijkt nadien ook fysiek actiever te zijn. 

Zaal "Honoré d'O"

Huid, haar en nagels

Deze sessie gaat vooral over pedicure en manicure in al zijn aspecten. Daarbij ligt de focus vooral op de bewustwording van de implicaties van de ziekte en de behandeling ervan zodat in afstemming met de behandelende arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig zorgtraject kan ingezet worden.

Haarverlies is voor veel mensen de lastigste bijwerking van chemotherapie, “want het maakt de ziekte zo zichtbaar”. Goed weten wat je te wachten staat als je haar uitvalt, maar ook als het weer terug groeit, neemt veel onrust en onzekerheid weg. We formuleren heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rond haaruitval én haargroei, en maken komaf met veel gehoorde fabeltjes over je haar, wenkbrauwen, wimpers enz.

Zaal "Anneke Eussen"

Psychologie en seksuologie

Wat is seksualiteit? Seksualiteit is een veelomvattend begrip. Door de kanker en de behandelingen kunnen er veranderingen optreden op seksueel gebied. Nadien wordt seksualiteit vaak anders ervaren. Wat betekent dit voor u? En voor uw partner? We zullen daar in deze sessie samen dieper op ingaan.

Zaal "Marnix Verstraeten"

Sociale en financiële aspecten

Alsof men nog niet genoeg aan het hoofd heeft als de diagnose van borstkanker wordt gesteld, bieden zich ook nog een hoop sociale, financiële en administratieve vraagstukken aan. Hoelang zal ik out zijn op mijn werk?... zal ik mijn werk nog wel kunnen doen?... wat betaald mijn ziekenfonds of aanvullende verzekering al dan niet terug?.... wie zal het huishouden doen en voor de kinderen zorgen?...wat kost een reconstructie?.... enz. Ook persoonlijke getuigenissen van vrouwen die het allemaal hebben meegemaakt komen aan bod in deze sessie. 

15:00 - 16:00

1

Borstreconstructie

De keuze voor wel of geen reconstructie na een volledige of gedeeltelijke mastectomie ligt volledig bij de patiënt. In deze sessie belichten we de bestaande mogelijkheden indien men kiest voor een reconstructie. We belichten de reconstructie met eigen weefsel, en de verschillende mogelijkheden die daarin bestaan, als ook een reconstructie door middel van implantaten of door lipofilling. Wat houden al deze procedures in en wat zijn de eventuele voor- of nadelen.

Zaal "Thomas Huyghe"

Kleding en lingerie

Na een volledige of gedeeltelijke mastectomie al dan niet gevolgd door een reconstructie, bestaat de kans dat men aangepaste kledij en lingerie zal nodig hebben. Als men kiest voor een uitwendige prothese heeft dit natuurlijk ook invloed op de lingerie en bv. Badpakken die men zal dragen. Ook in het geval van een reconstructie zal men tijdelijk specifieke lingerie moeten dragen. Als de lymfeklieren in de oksel zijn geruimd kan dit er soms voor zorgen dat er een bepaalde asymmetrie ontstaat die moet worden opgevangen door kledij. Ook om eventueel lymfoedeem op te vangen bestaan er hulpmiddelen.

Zaal "Panamarenko"

Voeding en sport

Veel vrouwen kampen met gewichtstoename door hormoontherapie. Tijdens deze sessie overlopen we enkele praktische tips voor een gezond voedingspatroon.

Opnieuw fysiek actief zijn na een kankerbehandeling is niet vanzelfsprekend. Toch is het voor onze fysieke en mentale gezondheid belangrijk om regelmatig te bewegen. De bijwerkingen die kunnen ontstaan als gevolg van een kankerbehandeling kunnnen ervoor zorgen dat je je minder fit gaat voelen en beweging gaat vermijden. Een oefenprogramma volgen kan een aanzet zijn om dit te veranderen. Studies tonen aan dat oefenprogramma’s na een kankerbehandeling positieve effecten hebben op vlak van vermoeidheid, spiermassa en spierkracht, uithoudingsvermogen, zelfbeeld, angst en levenskwaliteit. Wie een oefenprogramma gevolgd heeft, blijkt nadien ook fysiek actiever te zijn.

Zaal "Honoré d'O"

Huid, haar en nagels

Deze sessie gaat vooral over pedicure en manicure in al zijn aspecten. Daarbij ligt de focus vooral op de bewustwording van de implicaties van de ziekte en de behandeling ervan zodat in afstemming met de behandelende arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig zorgtraject kan ingezet worden.

Haarverlies is voor veel mensen de lastigste bijwerking van chemotherapie, “want het maakt de ziekte zo zichtbaar”. Goed weten wat je te wachten staat als je haar uitvalt, maar ook als het weer terug groeit, neemt veel onrust en onzekerheid weg. We formuleren heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rond haaruitval én haargroei, en maken komaf met veel gehoorde fabeltjes over je haar, wenkbrauwen, wimpers enz.

Zaal "Anneke Eussen"

Psychologie en seksuologie

Wat is seksualiteit? Seksualiteit is een veelomvattend begrip. Door de kanker en de behandelingen kunnen er veranderingen optreden op seksueel gebied. Nadien wordt seksualiteit vaak anders ervaren. Wat betekent dit voor u? En voor uw partner? We zullen daar in deze sessie samen dieper op ingaan.

Zaal "Marnix Verstraeten"

Sociale en financiële aspecten

Alsof men nog niet genoeg aan het hoofd heeft als de diagnose van borstkanker wordt gesteld, bieden zich ook nog een hoop sociale, financiële en administratieve vraagstukken aan. Hoelang zal ik out zijn op mijn werk?... zal ik mijn werk nog wel kunnen doen?... wat betaald mijn ziekenfonds of aanvullende verzekering al dan niet terug?.... wie zal het huishouden doen en voor de kinderen zorgen?...wat kost een reconstructie?.... enz. Ook persoonlijke getuigenissen van vrouwen die het allemaal hebben meegemaakt komen aan bod in deze sessie.

Pauze 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

1

Patiënten academie

Het doel is hier patiënten en ex-patiënten de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met elkaar in contact te komen in kleinere groepen (max. 25 personen) onder begeleiding van een professionele zorgverstrekker om over hun zorgen en bekommernissen te kunnen praten. Enkel voor vrouwen. 

Zaal "Thomas Huyghe"

Patiënten academie

Het doel is hier patiënten en ex-patiënten de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met elkaar in contact te komen in kleinere groepen (max. 25 personen) onder begeleiding van een professionele zorgverstrekker om over hun zorgen en bekommernissen te kunnen praten. Enkel voor vrouwen.

Zaal "Panamarenko"

Patiënten academie

Het doel is hier patiënten en ex-patiënten de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met elkaar in contact te komen in kleinere groepen (max. 25 personen) onder begeleiding van een professionele zorgverstrekker om over hun zorgen en bekommernissen te kunnen praten. Enkel voor vrouwen. 

Zaal "Honoré d'O"

Partner academie

Ook voor partners (echtgenoot, familielid, vriend(in), buddy, …) van borstkanker patienten is de behandeling een intense periode waarin veel vragen kunnen opkomen. In deze academie kan je in contacttreden metlotgenoten. Wij willen steun bieden aan een zeer belangrijke groep die in het hele proces maar alte dikwijls vergeten wordt. Alles gebeurt ook hier onder begeleiding van professionele zorgverstrekkers. 

Zaal "Anneke Eussen"

Partner academie

Ook voor partners (echtgenoot, familielid, vriend(in), buddy, …) van borstkanker patienten is de behandeling een intense periode waarin veel vragen kunnen opkomen. In deze academie kan je in contacttreden metlotgenoten. Wij willen steun bieden aan een zeer belangrijke groep die in het hele proces maar alte dikwijls vergeten wordt. Alles gebeurt ook hier onder begeleiding van professionele zorgverstrekkers.

Zaal "Marnix Verstraeten"

Mannen met borstkanker

Voor mannen is borstkanker een zeldzame ziekte. Per jaar krijgen in België maar ongeveer honderd mannen borstkanker.Veel mensen weten niet dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. Daardoor wordt de mannenborst bijna nooit onderzocht, niet door mannen zelf, maar ook niet door hun arts. Borstkanker is voor mannen net zo’n ernstige ziekte als voor vrouwen! Het is belangrijk de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. 

Receptie 18:00 - 19:30


Verwelkoming 08:00 - 08:45

Verwelkoming met een kop koffie, thee en verse koffiekoeken. Inleiding tot het verloop van het programma.


Lunch 12:00 - 13:00

Broodjeslunch met frisdrank of koffie.


Pauze 16:00 - 17:00

Korte break met cake en koffie.


Receptie 18:00 - 19:30

Avondreceptie met tapas en een glaasje bier, wijn of fris.


Registreer u nuHeeft u problemen bij de inschrijving? Stuur dan een email naar info@beautifulabc.com 
Prijs per persoon = €15,00

Hiervoor ontvangt u: 

  • deelname aan alle sessies naar uw keuze
  • begeleide patiënten- of partner academies
  • ochtendwelkom met koffie, thee en verse koffiekoekjes
  • broodjeslunch en drank
  • namiddagkoffie: break met cake!
  • avondreceptie met bier, wijn, frisdrank en tapas

U kunt zich registreren tot 18 april 2016 door het bedrag over te schrijven op de rekening van de Beautiful After Breast Cancer Stichting: BE50 7350 3764 8718 // BIC : KREDBEBB // met vermelding “Beautiful Day”. Gelieve na inschrijving binnen de vijf werkdagen te betalen. Anders vervalt uw inschrijving.