Welke techniek zal er worden toegepast?

updated 6-20
 
 
 
 

Van de drie werktuigen die we ter onze beschikking hebben (borstimplantaten, weefseltransplantaties en lipofilling), dient de beste techniek gekozen worden die het meest geschikt is voor elk specifiek geval. Een reconstructieve techniek kan goed werken in de ene patiënte terwijl diezelfde techniek tegenaangewezen kan zijn bij een andere vrouw. Soms kan er zelfs een combinatie van verschillende technieken nodig zijn om het beste resultaat te bereiken.

Gepersonaliseerde benadering

Het voorstel dat men u zal formuleren is steeds erg gepersonaliseerd, naargelang uw medische en chirurgische situatie en voorgeschiedenis. Zo zal iemand die reeds bestraald werd, niet dezelfde oplossing aangereikt krijgen als iemand die reeds werd bestraald. 

Aangezien de benadering dus steeds sterk geïndividualiseerd is en steeds in overleg gebeurt met het Multidisciplinair Oncologisch Team, kunnen individuele voorstellen moeilijk tussen patiënten vergeleken worden.

Er wordt u ook steeds een volledig plan voorgesteld, met vooral aandacht voor de verschillende chirurgische stappen (indien van toepassing), de aangewende techniek, de mogelijke complicaties en de voor- en nadelen.

Grosso modo maken we onderscheid in reconstructieve technieken tussen: