Kwaliteitszorg borstkanker

“Vlaamse ziekenhuizen publiceren hun resultaten over de kwaliteit van borstkankerzorg op Zorgkwaliteit.be”

De behandeling van patiënten met borstkanker in Vlaanderen geeft almaar betere resultaten, en dat ligt vooral ook aan de kwaliteit van zorg in onze ziekenhuizen in Vlaanderen.

De Vlaamse ziekenhuizen maken op  Zorgkwaliteit.be hun resultaten bekend op de kwaliteitsindicatoren voor borstkanker. Vlaanderen neemt hiermee opnieuw het voortouw op vlak van transparantie van kwaliteit van zorg. Dit gebeurt via het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in nauwe samenwerking met de Stichting Kankerregister (BCR). Via Zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ een platform voor de burger om zich te informeren. Alle Vlaamse ziekenhuizen namen deel aan dit VIKZ-initiatief.

Deze publicatie volgt op het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van maart 2023. Dit KCE-rapport over borstkankerzorg in Belgische ziekenhuizen gaf aan dat het gemiddeld risico om na borstkanker te overlijden beduidend lager is bij vrouwen die behandeld werden in centra met een erkenning voor borstkanker en beduidend lager is in centra die een hoog aantal patiënten behandelen per jaar (=volume) in vergelijking met ziekenhuizen met een laag volume.

De erkenningsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 15 december 2013. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een erkende coördinerende borstkliniek en een erkende satellietborstkliniek. Een coördinerende borstkliniek moet jaarlijks ten minste 125 nieuwe diagnoses van borstkanker kunnen aantonen. Daarbovenop moeten ze voldoen aan normen op vlak van infrastructuur, multidisciplinaire omkadering en kwaliteitsopvolging. Een satellietborstkliniek moet onder meer een geformaliseerd samenwerkingsverband hebben met een ziekenhuis dat beschikt over een coördinerende borstkliniek. Ook moeten ze jaarlijks ten minste 60 nieuwe diagnoses van borstkanker kunnen aantonen.

Je mag deze erkenningsstatus echter niet afzonderlijk bekijken, maar steeds in relatie tot andere indicatoren en andere aspecten in het kwaliteitsgebeuren.

Vandaar dat op basis van dezelfde data en gevalideerde methodologie op Zorgkwaliteit.be nu de resultaten beschikbaar zijn van de Vlaamse ziekenhuizen op basis van een groot aantal kwaliteitsindicatoren.

Deze indicatoren vormen een maatstaf voor de kwaliteit van zorg bij borstkanker in de Vlaamse ziekenhuizen. Er wordt gepeild naar:

  • hoe de diagnose wordt gesteld;
  • hoe borstkanker wordt behandeld;
  • wat de overlevingskans is 5 jaar na diagnose.

De borstkankerexperten betrokken in de ontwikkelingsgroep ondersteunen de inspanningen van het VIKZ om de kwaliteit van de borstkankerzorg beter in beeld te brengen en transparanter te maken. Wel benadrukken ze hun bezorgdheid over de publicatie van de overlevingskansen per centrum. Ze moeten daarom met de nodige omzichtigheid gebruikt worden.

Het is met name cruciaal dat de resultaten van dergelijke metingen voorzichtig worden geïnterpreteerd, vooral wat betreft de overlevingsresultaten maar ook voor de andere indicatoren. Er zijn immers een aantal beperkingen: niet alle zaken kunnen worden in rekening gebracht, verkeerde registraties , …. Bezorgdheid bestaat dat deze resultaten aanleiding zullen geven tot het maken van ongefundeerde rankings en stigmatisering.

Voor toelichting bij resultaten van individuele ziekenhuizen verwijzen we naar de ziekenhuizen zelf. Waarbij ze kunnen aangeven welke acties werden ondernomen tot verdere kwaliteitsverbetering. Als patiënt bespreek je de resultaten best met uw (huis)arts en zorgverlener als u hierover vragen hebt.

Het volledige rapport betreffende de kwaliteitsindicatoren vinden jullie hier Persbericht en Bijlage (via Zorgkwaliteit.be)