Wij lichten hier alvast een tipje van de sluier over de onderwerpen van het kankercongres! (7)

zaterdag 21 oktober 2017

M E E T  T H E  E X P E R T S !

Prof. Karen Geboes

Zij zal het hebben over "Darmkanker vanuit het standpunt van de arts: behandelingsmethodes"

 

Er bestaan verschillende soorten darmkanker.
 
De ligging van de tumor heeft een impact op behandelingskeuzes, zowel bij niet-uitgezaaide als bij uitgezaaide kanker.
 
We hebben ook ontdekt dat verschillende soorten poliepen aanleiding geven tot – biologisch en genetisch – verschillende soorten darmkanker, die meer of minder aggressief kunnen zijn, maar bovenal: waarvoor aangepaste, zogenaamde ‘doelgerichte’ therapie beter of net minder werkzaam kan zijn. We weten ook welke soort darmkanker goed reageert op immuuntherapie en hebben ideeën om de andere soorten hier meer gevoelig aan te maken.
 
   
Dit en veel meer binnenkort op 21 oktober te Gent - het kankercongres!