EMA 2018

dinsdag 4 juni 2019

Wisten jullie dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2018 42 nieuwe werkzame stoffen (dwz stoffen die verantwoordelijk zijn voor de werking van een geneesmiddel) heeft goedgekeurd, waarvan 11 geneesmiddelen voor kanker, waaronder geneesmiddelen die zijn geïndiceerd voor de behandeling van bepaalde soorten borstkanker. Veel van deze geneesmiddelen betekenen een aanzienlijke vooruitgang in hun respectievelijk therapeutische domeinen!

Voor diegenen onder jullie die meer willen weten, er is meer detail te vinden in het jaarverslag 2018 (p52-53) dat door het EMA is gepubliceerd via onderstaande link.

Het EMA is het agentschap dat verantwoordelijk is voor de evaluatie, goedkeuring en het toezicht op geneesmiddelen in de EU. Het jaarverslag geeft een zeer interessant overzicht en inzicht in de missie, activiteiten en verantwoordelijkheden van het agentschap om de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen op de markt te waarborgen.

Geen enkel geneesmiddel kan worden voorgeschreven door artsen en/of gebruikt door patiënten zonder goedkeuring/vergunning verleend door de verantwoordelijke autoriteiten.

https://www.ema.europa.eu/…/2018-annual-report-european-med…