Is een borstreconstructie noodzakelijk?

updated 6-20

Is een borstreconstructie altijd noodzakelijk? Aangezien de chirurgische procedures voor het wegnemen van een borsttumor de laatste jaren heel wat vooruitgang geboekt hebben, is een borstreconstructie niet steeds noodzakelijk. In tegenstelling tot de zeer agressieve behandelingsmethoden aan het begin en het midden van de vorige eeuw waarbij grote gedeelten van de borst en de borstkas werden weggenomen (fig. 1, Halsted procedure), is men de laatste jaren langzaamaan overgeschakeld naar de minder agressieve mastectomieën (fig. 2, gemodificeerde radicale mastectomie) met meer beperkte resecties van borstklierweefsel.

Fig. 1 Fig. 2

 

 
 

De meest beperkte vorm van resectie heet “borstsparende chirurgie”. Hierbij wordt slechts een klein segment van de borst verwijderd en wordt de rest van de borst bestraald na de ingreep (tumorectomie of segmentectomie). In sommige gevallen kan men een aanvaardbaar esthetisch resultaat bekomen (fig. 3), maar bij patiënten die erg gevoelig zijn voor bestraling, kan littekenvorming en fibrose van het resterende klierweefsel en de overliggende huid leiden tot een belangrijke vervorming van de borst (fig. 4). Bovendien kan deze procedure niet bij iedereen uitgevoerd worden: in geval van een klein borstvolume of een grote borsttumor blijft een mastectomie aangewezen. Daarenboven kan in vele gevallen een beter esthetisch resultaat verkregen worden wanneer een mastectomie gecombineerd wordt met een onmiddellijke borstreconstructie.

Fig. 3 Fig. 4

In de veronderstelling dat er geen contra-indicaties voor een borstreconstructie zijn, wordt de beslissing tot het laten uitvoeren van een reconstructie genomen door de patiënte zelf en niet door de geneesheer. Een borstreconstructie is inderdaad niet levensnoodzakelijk en een patiënte die geen borstreconstructie laat uitvoeren, zal vanuit een strikt geneeskundig standpunt het niet slechter doen dan een patiënte die wel een borstreconstructie ondergaat. Anderzijds hebben patiënten met een borstreconstructie geen verhoogde kans op het ontwikkelen van recidieven of metastasen en zullen zij even lang leven als patiënten die geen reconstructie hebben ondergaan.


We bemerken wel dat na verloop van tijd het esthetische aspect van de borst belangrijker wordt voor patiënten, wanneer zij de eerste schok en de angst van de diagnose en behandeling van borstkanker verwerkt hebben. Het inwinnen van informatie over borstreconstructie voordat de oncologische behandeling gestart wordt, met eventueel een gelijktijdige tumorresectie en borstreconstructie, kan leiden tot een superieur esthetisch resultaat zonder dat de oncologische behandeling hieronder zal lijden.


Elke patiënt heeft de keuze: