Kankercongres 2023

zaterdag 25 november 2023

Experten brengen een helder overzicht rond nieuwigheden in kankeronderzoek en behandeling en antwoorden op al je vragen tijdens dit interactief congres

Diverse experten brengen een helder overzicht van de innovaties en een blik op de toekomst rond kankeronderzoek, screening, diagnose en behandeling, en patiëntenparticipatie. In de interactieve meet-the-expertsessies kan je terecht met al je vragen rond borstkanker, darmkanker, onderzoek & klinische studies, en innovaties in zorg voor de patiënt. Daarnaast zijn er diverse infostanden en een interactieve postersessie rond veelbelovend onderzoek. In het afsluitend paneldebat worden relevante vragen besproken rond ethische aspecten bij kankerdiagnose en de zoektocht naar betrouwbare info.

Het programma op zaterdag 25 november start stipt om 9:00. In de voormiddag komen diverse onderwerpen en sprekers aan bod in het algemene (plenaire) gedeelte. Tijdens de middag is lunch voorzien door de organisatie en kan je diverse infostanden bezoeken. De namiddag gaat van start met meet-the-expertsessies, waar je de keuze hebt tussen verschillende interactieve sessies. Tijdens het laatste deel van de dag zijn er nog algemene voordrachten en een afsluitend paneldebat, gemodereerd door Ivan De Vadder. Het einde van het congres is voorzien om 17:15, waarna je nog kan napraten op de receptie.

 

Programma

 • 09:00-09:30

Opening & introductie
ontvangst met koffie en inschrijving & introductie door de organisatoren (9:20)

 • 09:30-10:00

Algemene intro rond kanker
Prof. Filip Lardon (UAntwerpen, CORE)

 • 10:00-10:30

Kanker beter en vroegtijdiger opsporen: de technologische toolbox breidt uit
Prof. Karen Geboes (UZ Gent Kankercentrum, CRIG)

 • 10:30-11:00

Interactieve quiz rond kankerpreventie
met o.a. leverarts prof. Hans Van Vlierberghe en kankerepidemioloog prof. Katrien Vantomme (UZ Gent, CRIG)

 • 11:00-11:30

Pauze met koffie + bezoek aan infostanden

 • 11:30-12:00

Rol van het microbioom in kanker
Prof. Lars Vereecke (UGent, CRIG)

 • 12:00-12:30

Sessie veelbelovend onderzoek door jonge onderzoekers
Vijf jonge kankeronderzoekers stellen elk hun nieuwe en veelbelovend kankeronderzoeksproject voor aan de hand van een korte presentatie.

 • 12:30-13:30

Lunch + bezoek aan infostanden

 • 13:30-14:30

Parallelle meet-the-expert sessies & infostanden
Kies 1 van de 4 parallelle sessies – (1) ‘borstkanker’; (2) ‘darmkanker’; (3) ‘onderzoek & klinische studies’; (4) ‘zorgtraject van kankeroverlevers: preventie en opvolging’ - en stel je vragen aan de experten. Of bezoek de diverse infostanden

 • 14:30-15:00

(1) ‘Borstkanker’ (met focus op screening en preventie bij erfelijke borstkanker)– sessie met o.a. borstchirurg prof. Phillip Blondeel (U(Z)Gent, BABC) en klinisch geneticus dr. Robin de Putter (UZ Gent, CRIG);

(2) ‘Darmkanker’ - sessie met dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker), prof. Karen Geboes (digestief oncoloog en medisch coördinator Kankercentrum UZ Gent) & getuigenis van ervaringsdeskundige An De Kimpe ;

(3) ‘Kankeronderzoek & klinische studies’ (met inbegrip van preventie en oorzaken van kanker) – sessie met kankeronderzoekers prof. Filip Lardon, prof. Evelien Smits, prof. An Wouters & dr. Yannick Verhoeven (UAntwerpen, CORE);

(4) ‘Zorgtraject van kankeroverlevers: preventie en opvolging. Enkele handvaten om het risico op herval te beperken’ – sessie met o.a. moderator Johan De Munter (hoofdverpleegkundige Kankercentrum UZ Gent), Kristof Muylaert (domeinverantwoordelijke palliatieve zorg en oncologie bij het Wit-Gele Kruis), An Lievrouw (onco-psycholoog Kankercentrum UZ Gent), dr. Renée Bultijnck (onderzoeker radiotherapie-oncologie UZ Gent)
De stem van de patiënt
Stefan Gijssels

 • 15:00-15:30

Pauze met koffie + bezoek aan infostanden

 • 15:30-16:00

Wat leren we uit 10 jaar bevolkingsonderzoek darmkanker?
Dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker)

 • 16:00-16:10

Inleidende talk debat
Dr. Koen Van Herck (Stichting Kankerregister)

 • 16:10-17:15

Paneldebat – ‘Preventie en vroegtijdig opsporen van kanker: wat brengt de toekomst?‘
Moderatie door Ivan De Vadder (journalist)

Panelleden: Frank Vandenbroucke (Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), dr. Koen Van Herck (expert kankerscreening, Stichting Kankerregister), prof. Katrien Vanthomme (kankerepidemioloog, UGent), prof. Filip Lardon (kankeronderzoeker, UAntwerpen), dr. Luc Colemont (managing director, Stop Darmkanker), Stefan Gijssels (stem van de patiënt)

 • 17:15-18:00

Receptie

 

Inschrijven via: https://www.kankercongres.com/#tickets

Images

affiche_kankercongres.jpeg