Alles over borstkanker

Deze website is een portaal die u en uw naasten zal helpen om persoonlijke informatie en antwoorden te vinden voor uw probleem.

Deze website moet een houvast  en steun zijn voor patiënten op weg naar herstel en een beter leven.

De inhoud van de website is dan ook bedoeld om objectieve informatie te verschaffen omtrent de meest voorkomende problemen ter hoogte van de borst, zowel van esthetische als van medische aard: informatie rond de oncologie van de borst, het belang van genetische mutaties, alle therapeutische keuzes in de behandeling van borstkanker en het aanbod van plastische chirurgie van de borst zowel reconstructief als esthetisch.

We wensen vrouwen te informeren die zich afvragen of zij wel een borstprobleem hebben, maar daarvoor nog niet onmiddellijk hun geneesheer willen consulteren. Kennis en informatie kunnen dikwijls een onmiddellijke geruststelling betekenen indien de vrouw zelf in staat is het probleem te onderkennen en inziet dat hier geen specifieke behandeling voor noodzakelijk is. Anderzijds trachten we ook vrouwen te informeren bij wie wel degelijk een ernstig borstprobleem is vastgesteld, zoals bij voorbeeld een kwaadaardige aandoening, en die goed voorbereid naar hun geneesheer willen stappen.

 

 

Uw gids in deze website - medisch en niet medisch

Het medisch gedeelte van onze website is opgesteld in twee belangrijke delen. Ten eerste zorgen we in "De Borst" voor een basiskennis van de borst en de meest voorkomende aandoeningen. Ten tweede gaan we dieper in op alles wat met chirurgie van de borst te maken heeft in "Borstoperatie".

 

In het medische gedeelte beschrijven we eerst een basiskennis van de borst en de meest voorkomende aandoeningen.

Goedaardige aandoeningen, zoals aangeboren afwijkingen, ontwikkelingsstoornissen, infecties en goedaardige tumoren, worden duidelijk omschreven en verklaard met schetsen en foto’s. Een belangrijk hoofdstuk wordt gewijd aan de ouderdomsverschijnselen die zich kunnen voordoen.

Aangezien kwaadaardige aandoeningen van de borst bij ongeveer 1 op 9 vrouwen voorkomt en de belangrijkste doodsoorzaak is bij vrouwen tussen 45 en 55 jaar, wordt specifiek aandacht besteed aan kwaadaardige aandoeningen. Ook de meest recente problematiek van genetische mutaties en patiënten met een sterk gestegen risico voor borstkanker, wordt uitgelegd door deskundige genetici en oncologen.

Dan wordt verder uitgewijd over borstchirurgie. Hier verklaren we de verschillende stappen vóór, tijdens en na de chirurgische procedures voor een borstreconstructie. Vooreerst wordt er getracht om u te helpen de juiste keuzes te maken in uw specifiek geval. Ook al bestaan er verschillende chirurgische technieken om hetzelfde doel te bereiken, worden vooral de meest geavanceerde en moderne technieken verduidelijkt.

De keuze van een specifieke techniek zal individueel variëren. Reconstructie na borstsparende chirurgie en na mastectomie wordt besproken. Reconstructie gebeurt meestal in 2 of meerdere chirurgische procedures. Deze worden uitgelegd. Aangezien het aantal patiënten die borstchirurgie hebben ondergaan steeds toeneemt, zien we ook steeds meer verwikkelingen van vroegere ingrepen. Dit vormt een bijzondere groep van patiënten die dikwijls erg ontgoocheld zijn en het vertrouwen in de geneeskunde hebben verloren. Mogelijke oplossingen en keuzes voor deze patiënten worden in een apart deel beschreven.

 

In een niet-medisch deel trachten wij u te informeren over alle mogelijke middelen om uw wel-zijn en wel-voelen te verbeteren.


Er zijn dikwijls heel wat praktische regelingen te treffen rondom een ingreep en een hospitalisatie. Ook hier trachten we ondersteuning te verlenen. Verder verschaffen we nog links naar bijkomende gefundeerde informatie in de literatuur en andere websites. We geven ook onze opinie over de toekomst van reconstructieve borstchirurgie.

Tenslotte wordt een hoofdstuk gewijd aan aangeboren misvormingen van de borst.

Alhoewel deze website zeker niet als hoofddoel heeft de esthetische heelkunde te belichten, vinden we het zeker noodzakelijk een overzicht te geven van de meest geavanceerde technieken in borstvergroting, borstverkleining en borstlift. Veel van deze procedures komen terug in borstreconstructie procedures. Tevens worden deze technieken dikwijls toegepast om de andere borst aan te passen om zo tot een aanvaardbare symmetrie te komen. Tenslotte is het bereiken van een zo goed mogelijke symmetrie tussen beide borsten het “ultieme” doel van een borstreconstructie.