Borstreconstructie

updated 6-20

De meest frequente indicatie voor gedeeltelijke of totale borstreconstructie is na mutilerende chirurgie omwille van borstkanker, waarbij de borst gedeeltelijk of volledig verwijderd is.

Daarnaast komen ook patiënten met ontwikkelingsstoornissen van de borst (onderontwikkeling van de borst, borstasymmetrie, tubulaire borst), met aangeboren afwijkingen (afwezigheid van de borst, Poland syndroom) of vervormingen van de borst na trauma of infectie in aanmerking voor borstreconstructie. Tenslotte vormen ook de patiënten met een genetische mutatie -die een sterk gestegen risico hebben op borstkanker- een steeds belangrijkere groep, gezien de ontwikkeling van specifieke testen voor genetische screening.

 
 
Plicht van zorgverstrekkers om te informeren over borstreconstructie

Wij zijn ervan overtuigd dat elke patiënte die gediagnosticeerd wordt met borstkanker of een verhoogd risico heeft voor de ontwikkeling van deze ziekte, voldoende geïnformeerd dient te worden over de reconstructieve mogelijkheden. Helaas is men enkel in de Verenigde Staten bij wet verplicht deze informatie te delen met de patiënten. In vele andere ontwikkelde landen geven artsen en andere gezondheidszorgmedewerkers onvoldoende informatie aan borstkankerpatiënten door een beperkte opleiding, onwetendheid of de persoonlijke overtuiging dat een borstreconstructie overbodig is. Ongeveer 50% van de borstkankerpatiënten heeft initieel een grote belangstelling voor een reconstructie na een ablatieve borstchirurgie. Hoewel slechts de helft van deze groep verdere stappen zal ondernemen, brengt het feit dat de mogelijkheid tot reconstructie aangeboden werd, een belangrijk psychologisch voordeel met zich mee.


Gedetailleerde informatie over alle mogelijke technieken dient verstrekt te worden: met name de verschillen tussen enerzijds een reconstructie met implantaten (of expanders) en anderzijds een reconstructie met eigen weefsel.


Als een vrouw beslist om geen borstreconstructie te ondergaan, moeten de alternatieven besproken worden. Het dragen van externe prothesen, de voordelen en nadelen van borstsparende therapie en de verschillende types van borstamputatie dienen duidelijk uitgelegd te worden.

 

Hieronder een korte video met een samenvatting van de meest populaire technieken vandaag (Engels, bron: understand.com):