Omgaan met emotionele problemen

De diagnose van borstkanker kan een aanzienlijke invloed hebben op het fysieke, psychologische en emotionele welzijn van patiënten en hun families . Vergeet niet dat uw emotionele welzijn net zo belangrijk is als uw lichamelijke gezondheid. Iedereen heeft wat steun nodig in moeilijke tijden, vooral als het gaat om een ernstige ziekte. Geconfronteerd worden met kanker is waarschijnlijk een van de meest stressvolle situaties die u zal moeten aanpakken. Er is geen juiste of verkeerde manier er mee om te gaan. Alleen wat goed is voor u persoonlijk, is belangrijk. Geef jezelf voldoende tijd om aan te passen. Wees geduldig en verwacht niet te veel te snel. Ga door het proces stap na stap en behoud realistische verwachtingen.

Moeilijkheden situeren zich vooral bij het aanpassen aan de ziektesituatie, het omgaan met de stress van de medische behandeling, het plaatsen van emotionele behoeften en de spanningen die volgen uit gevoelens van depressie, angst, relationele problemen en zorgverlening, omgaan met pijn, slapeloosheid en andere symptomen, en nog veel meer. Patiënten maar ook hun zorgverstrekkers hebben vaak ondersteuning nodig op korte- en op langere termijn om hen te helpen deze emotionele en psychologische problemen aan te pakken .

Het is belangrijk om weten dat speciaal opgeleide personen binnen de borstklinieken beschikbaar zijn om u en uw familie te helpen om door de verschillende stadia te geraken vanaf de diagnose, de oncologische behandelingen van borstkanker en het leven na borstkanker.

Psychologen binnen de borstkliniek zijn gespecialiseerd in het omgaan met emotionele en psychologische problemen en zijn te allen tijde bereid ondersteunende zorg te bieden aan patiënten en hun families vanaf de diagnose tot het leven na borstkanker. De dienst wordt verzorgd door een multidisciplinair team van psychiaters, psychotherapeuten en gespecialiseerde borstverpleegkundigen. Samen helpen zij patiënten en hun families de problemen aan te pakken die zich situeren in het spectrum van angst, depressie, onzekerheid, vertwijfeling, relatieproblemen en andere problemen met betrekking tot kanker en de behandeling hiervan op korte of langere termijn. Het team van psychologen werkt nauw samen met andere medewerkers binnen de borstkliniek.

Iedereen die denkt geholpen te kunnen worden met deze diensten doet er best aan te praten met hun huisarts, oncoloog, chirurg, borstverpleegkundige of eender welke persoon binnen het team van de borstkliniek. Sta ook open voor steun van vrienden en buren. Het is helemaal geen teken van mislukking om hulp te vragen of om niet in staat te zijn helemaal alleen om te gaan met je gevoelens. Zodra andere mensen begrijpen hoe je je voelt, kunnen ze je ook meer steun geven.

Voor meer details over psychologische aspecten rond borstkanker, klik hier.

Links

https://www.cancer.ie/sites/default/files/content-attachments/understanding_emotional_effects_of_cancer.pdf

www.rcpsych.ac.uk

http://www.christie.nhs.uk/the-foundation-trust/patient-information/support-and-rehabilitation/psycho-oncology.aspx

Referenties

Assessment of needs, health-related quality of life, and satisfaction with care in breast cancer patients to better target supportive care.
Brédart A, Kop JL, Griesser AC, Fiszer C, Zaman K, Panes-Ruedin B, Jeanneret W, Delaloye JF, Zimmers S, Berthet V, Dolbeault S.
Ann Oncol. 2013 Apr 7. [Epub ahead of print]

Interpreting differences in patterns of supportive care needs between patients with breast cancer and patients with colorectal cancer.
Li WW, Lam WW, Au AH, Ye M, Law WL, Poon J, Kwong A, Suen D, Tsang J, Girgis A, Fielding R.
Psychooncology. 2013 Apr;22(4):792-8. doi: 10.1002/pon.3068. Epub 2012 Mar 15.

Feeling like me again: a grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image.
McKean LN, Newman EF, Adair P.
Eur J Cancer Care (Engl). 2013 Jul;22(4):493-502. doi: 10.1111/ecc.12055. Epub 2013 Jun 3.

Mindfulness significantly reduces self-reported levels of anxiety and depression: results of a randomised controlled trial among 336 Danish women treated for stage I-III breast cancer.
Würtzen H, Dalton SO, Elsass P, Sumbundu AD, Steding-Jensen M, Karlsen RV, Andersen KK, Flyger HL, Pedersen AE, Johansen C.
Eur J Cancer. 2013 Apr;49(6):1365-73. doi: 10.1016/j.ejca.2012.10.030. Epub 2012 Dec 19.

[Effect of systematic information about psychosocial support services during outpatient radiotherapy : A controlled trial].
Schiel RO, Herzog W, Hof H, Debus J, Friederich HC, Brechtel A, Rummel J, Freytag P, Hartmann M.
Strahlenther Onkol. 2013 Jul;189(7):579-85. doi: 10.1007/s00066-013-0366-6. Epub 2013 Jun 9. German.