Sociale media. Een democratie op zoek naar haar kiezers

zondag 27 januari 2019

Ivan De Vadder, al jarenlang het boegbeeld van de politieke verslaggeving bij VRT Nieuws,verrast ons opnieuw met twee enorm boeiende politieke lezingen, dit ten voordele van de Beautiful After Breast Cancer stichting.

Op zondag 27 januari stelt Ivan De Vadder in 'Een Democratie op zoek naar haar Kiezers' vast dat het gebruik van het internet onze samenleving stilaan in tweeën deelt en werpt hij een blik achter de schermen van de digitale strategie van de Vlaamse partijen.

Tevens worden ook dit jaar de prachtige werken van Karl Meersman tentoongesteld en te koop aangeboden ten voordele van de Beautiful After Breast Cancer stichting. Karl kijkt als cartoonist voor Trends en Knack-Focus continu met bijzondere ogen naar de actualiteit en de wereld rondom hem, wat resulteert in fantastische illustraties voor de meerwaardekijker.


Prijs per ticket 50 Euro.

KBC Arteveldetoren, St-Denijs-Westrem

Inschrijving:

U kunt zich registreren door het bedrag over te schrijven op de rekening van de Beautiful After Breast Cancer Stichting BE50 7350 3764 8718, BIC : KREDBEBB, met vermelding van “Een democratie op zoek naar haar kiezers 27 januari" EN het aantal personen + namen.

Uw betalingsbewijs geldt als registratiebewijs/toegangsticket.

Hebt u vragen bij de inschrijving? Email naar rl@beautifulabc.com of bel naar 0497591549.


Alle inkomsten gaan, na aftrek van de organisatiekosten, integraal naar de doelen van de Beautiful After Breast Cancer Foundation.