Een nieuwe techniek in microchirurgie ter preventie en behandeling van lymfoedeem

woensdag 7 april 2021

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek!

Het integreren van lymfatische chirurgie in moderne borstreconstructietechnieken.

Een team van plastisch chirurgen aan het UZ Gent, waaronder Prof. Dr. Blondeel, Dr. Bernard Depypere en Prof. Dr. Van Landuyt, ontwikkelde een nieuwe microchirurgische techniek voor de behandeling of preventie van verschillende aandoeningen zoals BCRL (borstkanker gerelateerd lymfoedeem).

Lymfoedeem wordt gedefinieerd als een chronische aandoening, veroorzaakt door lymfostase als gevolg van disfunctie van het lymfestelsel. Er zijn twee hoofdcategorieën: primair of aangeboren lymfoedeem en secundair lymfoedeem (trauma, operatie, infectie, enz.). Een groot deel van de laatste groep in de westerse wereld bestaat uit iatrogeen lymfoedeem als gevolg van kankerbehandeling. In de kankergerelateerde groep vormt het borstkankergerelateerde lymfoedeem (BCRL) het grootste deel.

De incidentie van BCRL wordt geschat tussen 33% en 52%, gemiddeld 2 jaar na behandeling van borstkanker. In de afgelopen jaren is er meer aandacht besteed aan het lymfestelsel bij het uitvoeren van operaties aan de lymfeklieren of het lymfestelsel (dwz schildwachtprocedure of okseldissectie bij borstkanker). De chirurgische resultaten die in de literatuur worden gerapporteerd, variëren als gevolg van een gebrek aan standaardisatie van meetmethoden en chirurgische technieken. Hoewel er maar een paar klinische onderzoeken zijn uitgevoerd, zou profylactische lymfoveneuze anastomose (LVA) gunstig kunnen zijn bij de preventie van BCRL en vertoont het een significante vermindering van lymfoedeem (relatief risico: 0,33, betrouwbaarheidsinterval 95%). Deze procedures vereisen ervaren supramicrochirurgen en zijn tijdrovend, wat de reden kan zijn waarom profylactische LVA nog niet op grote schaal is geïmplementeerd.

In dit artikel beschrijft het team een ​​nieuwe techniek voor LVA die van waarde kan zijn bij het populariseren van LVA bij de behandeling of preventie van verschillende aandoeningen zoals borstkanker-gerelateerd lymfoedeem.

Lees het volledige artikel in bijgevoegde link!

A Novel Technique for Preventive Lymphovenous Anastomosis: A... : Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open